Kontakt Kontakt

MÁTE OTÁZKU? ZAVOLAJTE NÁM: +421 908 734 290

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Všetko, čo súvisí s fóliami a taškami!

ÚVODNÁ STRÁNKA SLUŽBY O NÁS ZARIADENIA GALÉRIIA KONTAKT

© 2015 All rights reserved Lászlópack Kft.

Mail: laszlopack@laszlopack.hu

facebook.com/laszlopack

2921 Komárom, Hrsz. 0403/38

+36 34 348-578

laszlopack@laszlopack.hu

youtube.com/laszlopack

Naši partneri

Naše osvedčenia

Web & Design: BitZona.hu

Zaslanie záväznej objednávky

Mail: tripack@stonline.sk?subject=Ponuka
Kontakt

LAMINOVANIE

A LÁSZLÓPACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. komáromi telephelyén egy Flexo nyomógépet vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 112,500 millió forintos támogatás segítségével.

Laminovanie okrem estetického hľadiska prináša aj značné úspory nákladov. Konkurencieschopnosť odvetvia výroby flexibilných obalov dala obrovský impulz šíreniu laminovacích materiálov. Zatiaľ čo sme sa pred dvadsiatimi rokmi stretli s minimálnym množstvom ozaj kvalitného materiálu, dnes môžeme povedať, že sú splnené všetky estetické požiadavky, ktoré trh požaduje.


Estetika je tiež dôležitým aspektom vyvíjajúceho sa fyzikálneho a chemického vývoja obalových materiálov. Vďaka intenzívnemu vývoju sa laminátové konštrukcie čoraz viac používajú, nahradili v minulosti užívané zbytočne priťažké obaly, čím sa výrazne znižuje jednotková hmotnosť obalového materiálu. Touto technikou sa môže zvýšiť taktiež doba uchovania kvality.

Dôležitým hľadiskom je, že pri laminácií farby sú medzi vrstiev, takže ani výrobok, ani ruka spotrebiteľa nie je s farbou priamo v kontakte a problém s opotrebovaním farby je taktiež vyriešený.

Laminovanie sa môže použiť i ako lak na povrchovú tlač, ktorá sa používa na zabránenie opotrebovaniu tlače.

Bezrozpúšťadlové laminovanie

Laminovanie s lepidlom na báze rozpúšťadiel, kašírovanie

S najmodernejšou technológiou

Bezrozpúšťadlové laminovanie

Tlačová forma – výroba, reprodukcia farieb

SLUŽBY

Flexotlač plastových fólií a papiera

Bezrozpúšťadlové laminovanie

Krycia vrstva

Grafický dizajn

Doprava baliaceho materiálu

Odborné poradenstvo

Výroba tašiek